Proletärer i alla länder, förena er!

 

Resolution för att försvara de revolutionära politiska- och krigsfångarna och de som har försvunnit av reaktionen

III. Mötet av marxist-leninist-maoistiska partier och organisationer i Europa


Vi, de deltagande Partierna och Organisationerna på det III. Mötet av marxist-leninist-maoistiska Partier och Organisationer tar fast ställning för de revolutionära politiska- och krigsfångarna i hela världen och skickar våra varmaste revolutionära hälsningar till dem. De håller vår klass´ ståndpunkt högt, deras beslutsamhet att inte förfalla till ruttet förädderi och deras oförsonbara ställning i de kamper som har tagit in dem i fiendens sikte är en sann insperation för världens revolutionärer.

 

De som strider mot imperialismen på de utsugna och förtrycktas sida blir ett större mål för förföljelse av de kontrarevolutionära styrkorna. Med alla nödvändiga medel, försöker reaktionen att kuva alla former av revolutionär kamp. Genom fängslanden, tvingade försvinnanden, tortyr, hot eller förnekande av grundläggande rättigheter, arberar reaktionen för att bryta eller döda revolutionärerna och låsa in dem i sina fängelser.

 

Över hela världen, kan vi se exempel på kamrater som riskerar sin frihet och hälsa för att strida emot utsugning och förtryck. I Norge så väl som i Frankrike, kan vi nu se hur unga antifascister jagas och förföljs för deras skoningslösa kamp mot fascism. I Förenta Staterna blir uppkommande revolutionärer plågade av en uppsjö av anklagelser, då staten hoppas att avskräcka dem från att fortskrida i fasta steg. I Mexiko fabriceras falska och politiskt motiverade angklagelser för att spärra in folkledare och aktivister, som har dedikerat sina liv för att tjäna folket, så som Dr. Ernesto Sernas García som försvann utan spår i ett ögonblick, genom det gemensamma statliga utövandet av försvinnanden. I det kända fallet av de 23 i Brasilien försöker staten att uppnå, med falska anklagelser, att göra ett exempel av de 23 unga demonstranterna, aktivisterna och revolutionärerna som anklagas för hela den upproriska och kombativa ungdomen, strider mot det lidande som har ålagts det brasilianska folket som i imperialismens tjänst. Genom att försvara de revolutionära kamraterna som attackerats av reaktionen, vill vi också uttrycka vår avsky mot alla som använder ”solidariteten”, speciellt med de 23, för att sprida förvirring i den Internationella Kommunistiska Rörelsen och folkrörelsen för att kunna maskera sin egna kapitulation. Den turkiska regeringen - ökänd för sina massakrar av fängslade revolutionärer, i sammarbete med den tyska staten - går så långt som att jaga och förfölja demokratiska och revolutionära aktivister, till och med utomlands, som fängslandet av de tio revolutionärerna 2015 än en gång visat. I Filippinerna använder den ruttna gamla staten krigsrätt för att olagligt häkta och döda demokratiska rättsaktivister och revolutionära ledare av ursprungsbefolkningen Lumad. Fallet av den indiska Prof. GN Saibaba är synonymt med de brott som reaktionen har begått mot alla de som har fängslats för det demokratiska arbetet i detta fängelse av folken. Kommunistiska militanter som kamrat Ajith jagas, och om de lämnas vid liv, spärras de in under den fars som är rättssystemet, där de efter att ha avtjänat sin dom, får ett nytt fall kastat i ansiktet på sig, detta är för att förhindra att de skall kunna lämna fängelset tills dess att deras ackumulerade sjukdomar gör så att de dör i en kraftigt bevaked sjukhussäng.

 

Trots att fast staten, med all sin styrka, försöker att bryta och förhandla med dessa revolutionärer och kamrater står de fast vid deras övertygelser och ger inte efter för erbjudanden från statens instututioner. Det mest lysande exemplet av detta heroiska ställningstagande kan ses på Flottbasen Callao, där Ordförande Gonzalo, Anförare för Perus Kommunistiska Parti, har varit fänglad i mer än 20 år, utan att knäckas, utan tvärtom fortskrider hans beslutsamhet i isolation för att omvandla sin underjordiska högsäkerhetscell till den mest lysande skyttegraven av kamp.

 

Denna kamp utanför och innanför reaktionens fängelser är inte förgäves, utan manifesterar och återverkas mitt i våra kamper. Vi ser det som vår plikt att upphöja deras uppofringar, kämpa för deras frigivning och att försvara deras liv genom att försvara, propagera och deltaga i deras rättfärdiga kamper, så att de kan välkommnas så snart som möjligt i sina familjers, vänners och kamraters famnar och återansluta sig till revolutionens led på utsidan.

 

November 2018

Signaturer:

Maoistiska Kommunistiska Partiet av Frankrike
Tjen Folket – Kommunistiskt Förbund
Kollektivet Röda Fanan 
Kommittéerna för grundandet av det (Maoistiska) Kommunistiska Partiet, Österrike 
Kommittée Röda Fanan – BRD
Turkiets Kommunistiska Parti/Marxist-Leninisterna
Folkrörelsen Peru (Reorganiseringskommitten)