Proletärer I alla länder, förena er!

Resolution av klassolidaritet med folkkrigen i världen
III. Mötet av marxist-leninist-maoistiska partier och organisationer i Europa


Partierna och Organisationerna av det III. Mötet skickar sina varmaste hälsningar till de Kommunistiska Partierna i världen som för folkkrig för den nydemokratiska revolutionen i sina respektive länder och i tjänst för den Proletära Världsrevolutionen, och så väl som alla de kombatanter och massor under deras ledarskap. I folkkrigen i Peru, Indien, Turkiet och Filippinerna,  befinner sig kamrater som vågar strida och betala priset med sitt dyrbara blod, kamrater som står i kampens mitt för att sopa bort imperialismen från Jordens yta. Deras orubberliga beslutsamhet att uppnå, med den huvudsakliga och mest utvecklade formen av klasskamp, som är folkkrig, den nydemokratiska revolutionen, för att utan uppbrått gå vidare till den socialistiska revolutionen och sedan marschera vidare till kommunismen genom kulturrevolutioner, utgör ett strålande fyrtorn för det internationella proletariatet  och världens folk. 


I mitten av att vidare förkropsliga marxismen-leninismen-maoismen bland det internationella proletariatet och uppkomsten av nya organisationer och partier som manifesterar sig som en del av den nya stora vågen av den proletära världsrevolutionen, de Kommunistiska Partierna som för folkkrig spelar en viktig roll som avantgarde, speciellt de i de förtryckta nationerna som är den proletära världsrevolutionens stormcenter. En seger i någon utav dessa folkkrig kommer vända pendeln mer i revolutionens favor och ha stora påverkningar på balansen mellan revolution och kontrarevolution på världsnivå.


Varje aktion, varje steg mot ny makt och varje slag mot reaktionen glädjer oss; varje stupad kamrat fyller oss med mer beslutsamhet att arbeta och kämpa hårdare för att fastställa imperialismens förfall. Från Europa, lovar vi att öka våra försök att stödja dem på alla nödvändiga sätt för att folkkrigen skall bli segerrika och fördubbla våra försök att underlätta utvecklingen av folkkrigen i alla länder.


Leve folkkrigen i världen!

November 2018

Signaturer:

Maoistiska Kommunistiska Partiet av Frankrike
Tjen Folket – Kommunistiskt Förbund
Kollektivet Röda Fanan 
Kommittéerna för grundandet av det (Maoistiska) Kommunistiska Partiet, Österrike 
Kommittée Röda Fanan – BRD
Turkiets Kommunistiska Parti/Marxist-Leninisterna
Folkrörelsen Peru (Reorganiseringskommitten)