Biz bireyler olarak bu websitesini almanca konuşular bögelerde bulunan enternasyonalist devrimci hareketler kamaruyuna tanıtmak için işletiyoruz. Sitemizde olan yazılar ve onların içeriği yazarlarına attir, aksi halde özellikle işahetlenir. „Links“ isimli seçenek altında bulunan partilere ve örgütlere hiç bir şekilde yakınlığımız veya bağlantılarımız yoktur, ulaşılan web sitelerinde bulunan yazılar ve içerikler için herhangi bir sorumluluğumuz yoktur. Tabiki burda yayılanları farklı dillerde de yayınlamak isteriz fakat bunu yapmak için yeterince zamana ve kapasitey e sahip teğiliz. Farklı dillerden bilgilere „Links“ isimli se çenek'ten ulaşabilirsiniz.