In the following we document the Finnish translation of the declaration of class solidarity in support of the Maoist Communist Party in the French State:


Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

 

Luokkasolidaarisuuden julistus tukena Maolaiselle Kommunistiselle Puolueelle ranskalaisessa valtiossa
IV marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen kokous Euroopassa

Eespäin päättäväisissä joukkoprotesteissa ranskalaisessa valtiossa!
Jälleenrakentakaa kommunistista puoluetta luokkataistelun myrskyissä!

“Marxismin totuus sisältää tuhansia periaatteita, mutta loppujen lopuksi ne kaikki voidaan kiteyttää yhteen lauseeseen: on oikein kapinoida!”

– Puheenjohtaja Mao Zedong


Työväenluokan ja kansanjoukkojen pitkäkestoiset myrskyisät protestit ranskalaisessa valtiossa todistavat erinomaisesti nämä puheenjohtaja Mao Zedongin mahtavat sanat. Sorrettujen ja riistettyjen voimallisena innoittajana ne näyttävät runsaalla kiihkolla ja väkevyydellä, että vallankumous on aikakautemme pääsuuntaus ja imperialistit ovat pakotettuja yhä enemmän reagoimaan tähän suuntaukseen. Vanha Eurooppa, ja erityisesti ranskalainen valtio yhtenä vanhimmista porvarillisista kansakunnista ja tärkeimmistä imperialisteista, jossa porvaristo kuvitteli olevansa suhteellisen sisäisen vakauden vaiheessa, kohtaa taas tänään suurempia luokkakiistoja. Taisteluita, jotka selvästi tuovat imperialismin syvän kriisin pinnalle ja jotka koventavat kriisiä vielä lisää. Imperialistien täytyy yhä enemmän näyttää avoimesti vararikkonsa, mädännäisyytensä, kun kansanjoukot työntyvät kapinaan ja lisäävät vauhtia yhä merkittävämmin. Ranskalaisen imperialismin ilmiselvät kriisit, yhtenä tärkeimmistä imperialisteista Länsi-Euroopassa ja yhtenä Afrikan kansojen ja kansakuntien pääriistäjistä, sekä massiiviset ja jatkuvat lisääntyvät joukkoprotestit sitä vastaan, ovat selvä merkki imperialisminvastaiselle ja vallankumoukselliselle liikkeelle kautta maailman. Edelleenkin se on kipinä, oikeutetun raivon ja vihan vaistonvarainen purkaus riistoa ja sortoa vastaan. Kuitenkin, tämä kipinä voi sytyttää preeriapalon ja siten uudistaa ja tiivistää sulkeutuvia rivejä Ranskan proletaaristen vallankumouksellisten ja Afrikan kansan, kansakuntien ja siirtomaiden välillä, joita ranskalainen imperialismi sortaa ja imee verta. Kapinointi Ranskassa näyttää täydellä selvyydellä tarpeen nostaa järkähtämättä “asettakaa proletaarinen internationalismi aina etusijalle!” kommunistien perustavanlaatuisena periaatteena.

Työläiset, nuoriso ja suuret osat kansanjoukkoja ovat kapinoimassa ranskalaisessa valtiossa, taistellen päättäväisesti ranskalaisen porvariston kasvavia hyökkäyksiä vastaan, joilla halutaan sälyttää sen viimeisin taloudellinen ja poliittinen kriisi heidän harteilleen. Vastoin kaikkia taantumuksellisten, porvariston lakeijoiden, revisionistien, ja opportunistien puuttumispyrkimyksiä, käy ilmi etteivät ne pysty rauhoittamaan kansanjoukkojen kapinointia pitkällä aikavälillä tai ohjaamaan sitä luokkayhteistyön väärälle polulle. Mitä tarmokkaammin kommunistiset voimat pyrkivät johtoon joukkotaistelujen keskellä, sitä enemmän painetta kohdistuu revisionisteihin, ja he tulevat pakotetuiksi ilmaisemaan itsensä yhä aggressiivisemmin ja todistamaan itsensä taantumuksen vannoutuneina liittolaisina.

Joukkoprotestit näyttävät laajoilta osiltaan erittäin taistelevaa luonnetta, mikä pakottaa ranskalaisen imperialismin paljastamaan taantumuksellisen ja tukahduttavan kasvonsa. Tuhansia pidätettiin protesteissa, ja lisää tuhansia haavoittui ja muutamia tuli murhatuiksi. Näin ollen, vastoin taantumuksen odotuksia, protestit levisivät ja joukot näyttävät vankkaa tahtoaan entistä enemmän, että ne ovat valmiita taistelemaan. Kansanjoukkojen oikeutettu taistelutahto on vasta ensimmäinen oikeutettu vastaus imperialismin rikoksiin!

Taistelua on voitu edistää enimmäkseen siellä, missä kansanjoukkoja ohjaa marxismi-leninismi-maoismin, pääasiassa maoismin johtajuus, vahvistaen johdon kehittämisen välttämättömyyden. Se on osa huutavan välttämätöntä taistelua kommunistisen puolueen jälleenrakentamista ranskalaisessa valtiossa, suuren ja kunniakkaan historian omaavan puolueen, osana kansansodan aloittamista ja kehittämistä imperialistisessa maassa*. Tuo etujoukko joka tänään kantaa jälleenrakentamisen herkuleellista tehtävää, Maolaisen kommunistisen puolueen toverit ranskalaisessa valtiossa, seisovat jättimäisten joukkoprotestien keskellä. Me ilmaisemme suuren luottamuksemme ja uskomme niihin suuriin askeleihin, joita he ovat saavuttaneet tässä taistelussa tähän päivään mennessä ja joita he jatkavat tulevaisuudessa! Joka päivä he todistavat palvelevansa kansaa sydämensä pohjasta, kaikkivoivan proletaarisen ideologian, marxismi-leninismi-maoismin, pääasiassa maoismin ohjaamina, vastustaen tukahdutusta ja tehden kaikkensa antaakseen kunniakkaan kommunistisen puolueen takaisin proletariaatin käsiin! Toverimme ranskalaisessa valtiossa kehittävät tärkeää työtä palveluksena proletaariselle maailmanvallankumoukselle, pitävät korkealla proletaarista internationalismia solidaarisuudessa ranskalaisen imperialismin sortamien kansan ja kansakuntien kanssa, ja siten antavat tärkeän panoksen kansan ja kansakuntien kansainväliseen taisteluun imperialismia vastaan!

Me vahvistamme todeksi solidaarisuutemme taisteleville tovereillemme ranskalaisessa valtiossa! Me otamme sen proletaarisinternationalistisena velvollisuutenamme, sulkeaksemme rivit tiiviiksi yhteisessä taistelussa imperialismia vastaan! Me otamme velvollisuutenamme kommunisteina propagoida heidän tärkeää taisteluaan kommunistisen puolueen jälleenrakentamiseksi, puolustaaksemme heidän etenemisiään ja oppiaksemme heidän esimerkistään jälleenrakentamisesta suurten joukkoprotestien keskellä raivostuneen imperialistin sydämessä! Me vahvistamme todeksi yhteisen tarkoitusperämme toteuttaa luokkasolidaarisuuden toimia, proletaarisen internationalismin toimia proletariaatin kanssa ranskalaisessa valtiossa ja sen etujoukon kanssa, joka taistelee jälleenrakentamisen puolesta ja levittääkseen loistavaa kipinää meidän maihimme.

Eespäin Maolaisen kommunistisen puolueen jälleenrakentamisessa ranskalaisessa valtiossa!

Solidaarisuutta taisteleville kansanjoukoille Ranskassa! Kuolema imperialismille!

Eläköön proletaarinen internationalismi!

Maaliskuu 2019

 

Allekirjoitukset:
Punalippu-kollektiivi, Suomi
Ranskan Maolainen kommunistinen puolue
Tjen Folket – Kommunistinen liitto, Norja
Komiteat (Maolaisen) kommunistisen puolueen perustamiseksi, Itävalta
Komitea Punalippu – Saksan liittotasavalta
Perun kansanliike (uudelleenjärjestävä komitea)
Brasilian kommunistinen puolue (punainen ryhmäkunta)
* Turkin kommunistinen puolue / marxilais-leniniläinen tukee julistusta sillä huomiolla, että se ei jaa käsitystä kansansodan universaalista pätevyydestä