In the following we document the French translation of the declaration of class solidarity in support of the Maoist Communist Party in the French State:

Resolution om klassesolidaritet til støtte for det Maoistiske Kommunistiske Parti i den franske stat
IV. Møde af Marxistisk-Leninistisk-Maoistiske Partier og Organisationer i Europa

Fremad i de beslutsomme masseprotester i den franske stat!
Genopbyg det Kommunistiske Parti midt i klassekampens storme!

»Marxismens sandhed indeholder tusinder af principper, men i sidste ende kan de opsummeres i én sætning: Det er rigtigt at gøre oprør!«
- Formand Mao Zedong

Arbejderklassens og massernes langvarige, stormfulde protester i den franske stat er på fremragende vis vidner til disse mægtige ord af Formand Mao Zedong. Som en kraftfuld inspiration for hele Europas undertrykte og udbyttede, viser de med masser af heftighed og styrke, at revolutionen er hovedstrømningen i den æra, vi befinder os i i dag, og imperialisterne bliver mere og mere tvunget til at reagere imod denne strømning. Det gamle Europa, og især den franske stat som en af de ældste borgerlige nationer og vigtigste imperialister, hvori borgerskabet forestillede sig at befinde sig i en etape med forholdsvis indre stabilitet, står igen i dag overfor endnu større klassekonflikter. Kampe som tydeligt bringer imperialismens dybe krise op til overfladen og som intensiverer denne krise yderligere. Imperialisterne er nødt til at mere og mere åbent udvise deres bankerot og råddenskab, mens masserne skubber på oprør og marchere mere og mere betydeligt fremad. Den franske imperialismes åbenlyse krise, som en af Vesteuropas vigtigste imperialister og en af de hovedsagelige udbyttere af folkene og nationerne i Afrika, og de massive og vedholdende masseprotester imod den, er et tydeligt signal til den anti-imperialistiske og revolutionære bevægelse i hele verden. Alligevel er det en gnist, et spontant udbrud af retfærdig vrede og had imod udbytning og undertrykkelse. Imidlertid kan denne gnist starte en præriebrand og således forny og befæste de sluttede rækker mellem de proletariske revolutionære i den franske stat og de af den franske imperialisme undertrykte og blødende folk, nationer og kolonier i Afrika. Med fuld klarhed påviser oprøret i Frankrig nødvendigheden af at fast optage parolen: »Sæt altid den Proletariske Internationalisme forrest!« som et grundlæggende princip for kommunisterne.

Arbejderne, ungdommen og store dele af folkemasserne i den franske stat gør oprør, de kæmper beslutsomt imod det franske borgerskabs voksende angreb, som ønsker at lægge dets seneste økonomiske og politiske krise mere og mere aggressivt over på deres skuldre. Imod alle forsøgene på intervention fra de reaktionære, borgerskabets håndlangere, revisionisterne og opportunisterne, opstår det at de ikke kan neddysse massernes oprør på langt sigt eller vildlede det i retning af klassesamarbejde. Jo mere livskraftige de kommunistiske styrker er i at stræbe efter ledelse midt i klassekampene, desto mere pres er der på revisionisterne, og de bliver tvunget til at udtrykke sig mere aggressivt og bevise at de er reaktionens svorne forbundsfæller.

Masseprotesterne viser i brede dele en meget kampdygtig karakter, hvilket tvinger den franske imperialisme til åbent at vise sit reaktionære og repressive ansigt. Tusinder blev arresteret under protesterne, og tusinder endnu blev såret og nogle få snigmyrdet. Således, imod reaktionens forhåbninger, spreder protesterne sig og masserne viser deres stærke vilje endnu mere, at de er parat til at kæmpe. Massernes retfærdige kampvillighed er kun et retfærdigt første svar imod imperialismens forbrydelser!

For det meste der, hvor masserne vejledes af marxismen-leninismen-maoismens, hovedsageligt maoismens, ledelse, kunne kampen skride fremad, bekræftende nødvendigheden af at udvikle ledelse. Det er en del af den skrigende nødvendighed at kæmpe for genopbygningen af det Kommunistiske Parti i den franske stat, et parti med en storslået og glorværdig historie, en del af indledningen og udviklingen af folkekrigen i et imperialistisk land*.

Fortroppen, som i dag påtager sig genopbygningens Herkules-lignende opgave, kammeraterne fra det Maoistiske Kommunistiske Parti i den franske stat, står midt i enorme masseprotester. Vi udtrykker vor store tiltro og tillid til de store skridt, de har opnået i kampen indtil i dag, og vil opnå i fremtiden! Hver eneste dag beviser de, at de tjener folket af hele hjertet, vejledt af den almægtige proletariske ideologi, marxismen-leninismen-maoismen, hovedsageligt maoismen, gående imod undertrykkelse og gørende alt for at give proletariatet dets glorværdige Kommunistiske Parti tilbage! Vore kammerater i den franske stat udvikler vigtigt arbejde til tjeneste for den Proletariske Verdensrevolution, hejser den proletariske internationalisme højt i solidaritet med de af den franske imperialisme undertrykte folk og nationer og gør derfor et vigtigt bidrag til folkenes og nationernes internationale kamp imod imperialismen!

Vi bekræfter vor solidaritet med vore kæmpende kammerater i den franske stat! Vi tager det som vor proletarisk-internationalistiske pligt, at slutte rækkerne tæt i den fælles kamp imod imperialismen! Vi tager det som vor pligt som kommunister, at udbrede deres vigtige kamp for genopbygningen af det Kommunistiske Parti, for at forsvare deres fremskridt og at lære fra deres forbillede af genopbygning midt i store masseprotester, i hjertet af en rasende imperialist! Vi bekræfter vor fælles intention at virkeliggøre aktioner af klassesolidaritet, af proletarisk internationalisme, med proletariatet i den franske stat og dets fortrop, der kæmper for genopbygning og for at sprede den glødende gnist i vore henholdsvise lande.

Fremad i genopbygningen af det Maoistiske Kommunistiske Parti i den franske stat!
Solidaritet med de kæmpende masser i Frankrig! Død over imperialismen!
Leve den proletariske internationalisme!

Marts 2019

Underskrifter:
Kollektivet Røde Fane, Finland
Frankrigs Maoistiske Kommunistiske Parti
Tjen Folket -- Norges Kommunistiske Forbund
Komiteer for Grundlæggelsen af det (Maoistiske) Kommunistiske Parti, Østrig

Komite Røde Fane -- BRD
Perus Folkebevægelse (Reorganiserende Komite)
Brasiliens Kommunistiske Parti (Rød Fraktion)
* Tyrkiets Kommunistiske Parti/marxister-leninister støtter erklæringen med den bemærkning, at det ikke deler opfattelsen at Folkekrigen har almengyldighed