Marksist – Leninist – Maoist parti ve örgütlerin 3.Avrupa toplantısı deklerasyonu

 

Marksist – Leninist – Maoist parti ve örgütler olarak, Latin Amerika`da bulunan Markist – Leninist – Maoist parti ve örgütlerin 5.Toplantısında yapmış oldukları çağrıya cevap olmak için birinci ve ikinci toplantıda belirlediğimiz yönelimin devamı olarak 3.Toplantıyı gerçekleştirdik. Başarıyla gerçekleşen 3.toplantımız teorik tartışma ve eylemde birleşmek için önemli bir kilometre taşı olmuştur. Marksizm – Leninizm – Maoizm, özellikle Maoizm temelinde ideolojik birlik için verdiğimiz mücadele revizyonizme karşı verilen mücadeleye mutlak olarak bağlı bir şekilde proleter dünya devrimine hizmet etmek ve tüm çabalarımızı bu yolda güçlendirmek içindir.

Bu ilkeler etrafında toplantıya katılan parti ve örgütler arasında birlik anlayışı daha da derinleştirilebilmiştir. Bu sürece, temel aldığımız anlayış etrafında birleşmeye hazır olan Dünya`daki diğer parti ve örgütleride katabilmek için kararlı bir mücadele içerisinde olacağız. Davet edilmelerine rağmen kendi durumlarından kaynaklı katılım koşullarını yaratamayan diğer tüm parti ve örgütlere en içten selamlarımızı gönderiyoruz. Bizlere sürecin gerekliliklerine hazır olduklarını ifade eden açıklamalarınıda selamlıyor, hem kendilerini ve hemde Dünya`daki diğer Komünist güçleri ortak çabamıza dahil etmek için tüm olanaklarımızı seferber edeceğiz.

Proleter Dünya devriminin fırtına merkezleri olan ezilen ülkelerde, özellikle en ön cephede mücadele eden tüm Marksist – Leninist – Maoist parti ve örgütlere kızıl selamlarımızı iletiyoruz. Peru, Hindistan, Türkiye ve Filipinlerde sürdürülen Halk Savaşları ilham aldığımız işaret fişeğidir ve bu anlamda devrimci kararlılığımızı güçlendirmektedir. Duruşumuz kesindir! Bu Halk Savaşlarını kendi mücadelemiz olarak görmekteyiz. Bundan kaynaklı ona yönelen her türlü saldırıyı devrimci hazırlık ve savaşın temeline yönelen bir saldırı olarak görüyoruz. Bunu bütünlüklü olarak red ediyoruz ve silahlı mücadelenin her türlü tasfiyesini, “barış görüşmeleri“ olarak dışa vuran her türlü teslimiyetçi tutumu yada emperyalizm, revizyonizm ve gericilikle başka biçimdeki işbirliğini red ediyoruz!

Türkiye`de sürdürülen halk savaşı noktasında ise karanlık gelişmelerden kaynaklı zorunlu bir şekilde vurguluyoruz! Hiç bir şart altında eski(gerici) devlet ile işbirliği, emperyalist ülkelerde yada bürokrat kapitalist-büyük toprak ağalarının altında bulunan ülkelerde halk katmanlarının saflarındaki güçlere saldırmak anlamına gelen işbirliği hiç bir şekilde kabul edilemez. Bu, tüm Komünist, devrimci yada kendisine devrimci diyen partiler, örgütler, hareketler ve bireyler için temel bir ilkedir. İşbirliğinde bulunmak bir suçtur ve Türkiyeli yoldaşlarımızı polise ve devletin diğer yapılarına ihbar edenleri en sert şekilde mahkum ediyor, kınıyoruz. Yapılan bu şikayetin derhal geri çekilmesini talep ediyoruz. Bu bağlamda ise kararlı olarak Türkiye´de devrimci olan güçlerin yanında olduğumuzu vurguluyoruz.

Tüm Dünya`da Komünistlerin – (Halk Savaşlarını sürdüren partiler yada parti inşasını gerçekleştirmek için mücadele edenlerin olsun) cesaretli ve hızlı adımları görülmekte. Proleter dünya devriminin yeni dalgasını yaratmak için Maoizm sürekli şekilde ileriye doğru yönelmektedir. Dünya`daki Komünistlerin çabalarını birleştirmenin, geliştirmenin ve güçlendirmenin ise yakıcı zorunluluğu ortadadır. Birleşik Maoist Konferans için mücadele görevine sıkı sıkıya bağlı ve başarısına katkıda bulunmak için tüm gücümüzü seferber edeceğiz!


Maoizm Altında Birleşin!

Halk Savaşlarının Zaferi için İleri!

Komünist Partilerinin Parti İnşası ve Yeniden İnşası için İleri!

Birleşik Maoist Konferans için İleri!

 


Maoist Komünist Parti Fransa

Tijen Folket – Komünist Birlik, Norveç

Kızıl Bayrak Kolektifi, Finlandiya

Maoist Komünist Partisinin Kuruluşu için Komiteler Birligi, Avusturya

Kızıl Bayrak Komitesi – Almanya

Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist

Peru Halk Hareketi (Yeniden Örgütleme Komitesi)