Proletarer i alle land, forén dere!


Uttalelse av klassesolidaritet med folkekrigene i verden

Det tredje møtet av marxist-leninist-maoistiske partier og organisasjoner i Europa


Partiene og organisasjonene på det tredje møtet sender deres varmeste kommunistiske hyllester til de kommunistiske partiene i verden, som fører folkekrig for den nydemokratiske revolusjonen i deres respektive land i tjeneste for den proletariske verdensrevolusjonen, så vel som alle krigere og masser under deres ledelse. I folkekrigene i Peru, India, Tyrkia og på Filippinene, med mot til å kjempe og betale prisen med sitt dyrebare blod, er kameratene midtpunkt i kampen for å feie imperialismen bort fra jordens overflate. Med folkekrig som prinsipp og mest avanserte form for klassekamp, kjemper de med urokkelig besluttsomhet for å seire i den nydemokratiske revolusjonen, for uten avbrudd å fortsette til den sosialistiske revolusjonen og for siden å marsjere frem mot kommunismen gjennom kulturrevolusjoner, og de er et lysende fyrtårn for det internasjonale proletariatet og verdens folk.

Midt i den videre utbredelsen av marxismen-leninismen-maoismen blant det internasjonale proletariatet, og skapelsen av nye organisasjoner og partier som manifesterer seg som deler av den nye store bølgen av den proletariske verdensrevolusjonen, har de kommunistiske partiene som leder folkekrig en viktig rolle som fortropp, spesielt i de undertrykte nasjonene som er stormsentrene for den proletariske verdensrevolusjonen. En seier i enhver av disse folkekrigen vil tippe vektskålen enda lenger i favør for revolusjonen, og vil ha store ringvirkninger for den globale balansen mellom revolusjon og kontrarevolusjon.

Hver handling og hvert steg frem mot ny makt, og vårt slag mot reaksjonen, gir oss stor glede; hver falne kamerat fyller oss med større besluttsomhet i å arbeide og kjempe hardere for at imperialismen skal falle. I Europa øker vi våre bestrebelser for å støtte dem på alle måter som trengs for at folkekrigen skal seire og fordoble våre bestrebelser for å bane vei for utviklingen av folkekrig i hvert eneste land.


Lenge leve verdens folkekriger!


November 2018


Underskrevet av:
Maoistisk Kommunistisk Parti, Frankrike
Tjen Folket - Kommunistisk Forbund, Norge
Kollektivet Røde Fane, Finland
Komitéene for å stifte det (maoistiske) kommunistiske partiet, Østerrike
Komitéen Røde Fane, Tyskland
Tyrkias Kommunistiske Parti/Marxist-Leninistene
Perus Folkebevegelse (Reorganisasjonskomitéen)