Proletarer i alle land, forén dere!


Uttalelse til forsvar av de revolusjonære politiske fangene og krigsfangene og de som har forsvunnet av reaksjonen
Det tredje møtet av marxist-leninist-maoistiske partier og organisasjoner i Europa


Vi, partiene og organisasjonene som deltar i Det tredje møtet av marxist-leninist-maoistiske partier og organisasjoner, tar et besluttsomt standpunkt for de revolusjonære politiske fangene og krigsfangene rundt i verden og sender dem våre varmeste revolusjonære hilsener. De aktes høyt i vår klasse, og deres besluttsomhet mot å gi etter for råtne forræderier og deres solide standpunkt i kampen som har brakt dem i fiendens sikte, er en sann inspirasjon for verdens revolusjonære.

Med nødvendighet blir de som kjemper mot imperialismen på siden til de utbyttede og undertrykte et mål for forfølgelse fra de kontrarevolusjonære kreftene. Med alle mulige midler forsøker reaksjonen å knekke alle former for revolusjonær kamp. Gjennom fengsling, bortføring, tortur, trusler eller ved å frarøve grunnleggende rettigheter, strever reaksjonen for å knekke eller drepe de revolusjonære eller låse dem vekk i fengslene sine.

Over hele verden kan vi se eksempler av kamerater som setter sin frihet og helse på spill for å bekjempe utbytting og undertrykking. I Norge, så vel som i Frankrike, ser vi hvordan unge antifascister jaktes og forfølges for deres utholdende kamp mot fascismen. I De forente stater blir fremvoksende revolusjonære forsøkt druknet i et mylder av anklager, hvor staten håper på å demoralisere dem fra å gå fremover i bestemte steg. I Mexico fabrikkeres falske og politisk motiverte anklager for å låse unna folkets ledere og aktivister, som dedikerte sine liv til å tjene folket, slik som Dr. Ernesto Sernas García, og fra det ene øyeblikket til det andre forsvinner de uten et spor, gjennom den vanlige statlige praksisen med bortføringer. I den berømte saken til de 23 i Brasil forsøker staten med falske anklager å gjøre et eksempel ut av 23 unge demonstranter, aktivister og revolusjonære, som står tiltalt på vegne av hele den opprørske og kjempende ungdommen, som kjemper mot byrdene som i imperialismens tjeneste tvinges ned over det brasilianske folket. I forsvar for de revolusjonære kameratene som er angrepet av reaksjonen, ønsker vi også å uttrykke vår vemmelse mot alle de som utnytter “solidaritet”, spesielt med de 23, for å spre forvirring i den internasjonale kommunistiske bevegelsen og folkets bevegelse, for å dekke over sin egen kapitulasjon. Den tyrkiske staten, beryktet for sine massakrer av fengslede revolusjonære, i samarbeid med den tyske staten, går så langt som å jakte på og forfølge demokratiske og revolusjonære aktivister selv i utlandet, slik fengslingen av de ti revolusjonære i 2015 igjen har vist. På Filippinene bruker den råtne gamle staten unntakstilstand for å ulovlig varetektsfengsle og drepe demokratiske rettighetsaktivister og revolusjonære ledere av urbefolkningen lumadene. Saken til indiske Professor GN Saibaba er den samme ugjerningen som reaksjonen har begått mot alle dem som er fengslet for demokratisk kamp i dette folkenes fengsel. Kommunistiske krigere, som kamerat Ajith, blir jaktet ned og, så lenge de etterlates levende, låses de vekk i et farse av et rettssystem, hvor så snart straffen i en dom har blitt utført blir en ny dom slengt i ansiktet på de som slippes fri, for å forhindre dem fra å noensinne forlate fengselet før deres oppsamlede sykdommer som følge av fengselsoppholdet, bringer dem til døden i en tungt bevoktet sykehusseng.

Selv om staten, med all sin styrke, forsøker å knekke og forhandle med disse revolusjonære og kameratene, står de støtt i sine standpunkter og gir ikke etter for forhandlinger med statens institusjoner. Det mest skinnende eksempelet på denne heroiske holdningen kan ses ved marinebasen i Callao, hvor formann Gonzalo, leder av Perus Kommunistiske Parti, fortsatt er fengslet etter mer enn 20 år, uten å knekke har han i isolasjon i stedet fortsatt med å forvandle sin underjordiske høysikkerhetscelle til den mest lysende skyttergrav for kamp.

Deres kamp på utsiden og innsiden av reaksjonens fengsler er ikke forgjeves, men manifesterer seg og gir gjenklang i vår egen kamp. Vi anser det som vår plikt å løfte fram deres ofre, kjempe for deres løslatelse og forsvare deres liv ved å forsvare, popularisere og delta i deres rettferdige kamper, slik at de så snart som mulig kan ønskes velkommen i armene til sine familier, venner og kamerater, og igjen slutte seg til revolusjonens rekker på utsiden.


November 2018


Underskrevet av:
Maoistisk Kommunistisk Parti, Frankrike
Tjen Folket - Kommunistisk Forbund, Norge
Kollektivet Røde Fane, Finland
Komitéene for å stifte det (maoistiske) kommunistiske partiet, Østerrike
Komitéen Røde Fane, Tyskland
Tyrkias Kommunistiske Parti/Marxist-Leninistene
Perus Folkebevegelse (Reorganisasjonskomitéen)