Proletarer i alle land, forén dere!


Uttalelse fra det tredje møtet av marxist-leninist-maoistiske partier og organisasjoner i Europa
Det tredje møtet av marxist-lenistist-maoistiske partier og organisasjoner i Europa


Vi, marxist-leninist-maoistiske partier og organisasjoner, har holdt vårt tredje møte, og fortsatt kursen satt av det første og andre møtet, brakt til livet gjennom initiativet til det femte møtet av marxist-leninist-maoistiske partier og organisasjoner i Latin-Amerika. Det tredje møtets suksessrike gjennomføring markerer enda en milepæl i den pågående prosessen for forening i teoretisk debatt og felles aksjon. Med marxisme-leninisme-maoismen, hovedsakelig maoismen, som grunnlag, og i vår pågående kamp for ideologisk enhet i dag, alltid uforsonlig forbundet med kampen mot revisjonisme, vil vi øke vår innsats i tjeneste for den proletariske verdensrevolusjonen.

Basert på disse prinsippene ble enheten mellom de deltakende partiene og organisasjonene styrket og vi er forpliktet til å kjempe for å inkludere alle partier og organisasjoner på kontinentet som ønsker enhet med oss på grunnlag av dem. Vi sender særskilt våre hilsener til organisasjoner fra andre land, som, til tross for at de var invitert, ikke kunne delta som følge av særegne problemer. Vi hilser forpliktelsene i deres uttalelser og vi vil fortsette å kjempe for å inkludere dem så vel som andre kommunistiske krefter, fra alle deler av kontinentet, i våre felles anstrengelser.

Vi sender også våre helhjertede hilsener til de marxist-leninist-maoistiske partiene og organisasjonene i stormsentrene av den proletariske verdensrevolusjonen, i de undertrykte landene og spesielt dem i fremste rekke av kampene. Folkekrigene i Peru, India, Tyrkia og Filippinene er et fyrtårn av inspirasjon og styrker vår revolusjonære besluttsomhet. Vårt standpunkt er klart og alle burde vite at vi ser disse folkekrigene som våre egne kamper, og følgelig avviser vi fullstendig alle angrep på disse som et angrep på selve kjernen av vår revolusjonære forpliktelse og vi er mot enhver likvidasjon av væpnet kamp og ethvert kapitulasjonistisk standpunkt om “fredsavtaler” eller annet samarbeid med imperialisme, revisjonisme og reaksjon. I tilfellet folkekrigen i Tyrkia, som følge av noen nylige råtne handlinger, mener vi det er nødvendig å understreke at det er et grunnleggende prinsipp for alle kommunistiske eller revolusjonære partier, organisasjoner, bevegelser eller til og med individer at man ikke under noen omstendighet kan samarbeide med den gamle staten, om dette er i imperialistiske eller landeier-byråkratiske kapitalistiske land, for å angripe krefter innenfor folkets masser. Å gjøre dette er en forbrytelse, og derfor fordømmer vi de som har anklaget våre tyrkiske kamerater til politiet og andre tjenestemenn for staten, og vi krever at de umiddelbart trekker tilbake disse anklagene. Vi står fast bak kampen til de revolusjonære kreftene i Tyrkia.

Vi ser tydelig hvordan kommunistene i verden avanserer bestemt og raskt, enten det er partiene som leder folkekrig eller de som kjemper for å konstituere eller rekonstruere sine partier for å innlede folkekrig. Maoismen rykker mer og mer fremover i ledelsen av den store, nye bølgen av proletarisk verdensrevolusjon. Det finnes et skrikende behov for å utvikle de pågående bestrebelsene for å forene verdens kommunister. Vi tar håndfast opp oppgaven om å kjempe for Den forente maoistiske internasjonale konferansen og dedikerer oss selv til å gjøre alt vi kan for å bidra til dens suksess.

Forén dere under maoismen!

Seier til folkekrigene!

Fremad i kampen for å rekonstituere de kommunistiske partiene!

Fremad til Den forente maoistiske internasjonale konferansen!


November 2018

Underskrevet av:
Maoistisk Kommunistisk Parti, Frankrike
Tjen Folket - Kommunistisk Forbund, Norge
Kollektivet Røde Fane, Finland
Komitéene for å stifte det (maoistiske) kommunistiske partiet, Østerrike
Komitéen Røde Fane, Tyskland
Tyrkias Kommunistiske Parti/Marxist-Leninistene
Perus Folkebevegelse (Reorganisasjonskomitéen)