Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

 

Päätöslauselma vallankumouksellisten poliittisten vankien, sotavankien, sekä taantumuksen kadottamien puolustamiseksi
Marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen III kokous Euroopassa

Me, marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen III kokoukseen Euroopassa osallistuvat puolueet ja järjestöt, otamme lujasti kannan vallankumouksellisten poliittisten vankien ja sotavankien puolesta kautta maailman, ja lähetämme heille lämpimimmät vallankumoukselliset terveisemme. Heidän kannatellessa luokkamme kantaa korkealla, heidän päättäväisyytensä olla sortumatta mädille petoksille, ja heidän sovittelematon kantansa niissä taisteluissa jotka saattoivat heidät vihollisen tähtäimiin, ovat tosi innoitus maailman vallankumouksellisille.

Riistettyjen ja sorrettujen puolella imperialismia vastaan taistelevista tulee vastavallankumouksellisten voimien vainon kohteita. Taantumus yrittää kaikin mahdollisin keinoin lannistaa vallankumouksellisen taistelun kaikkia muotoja. Vangitsemisilla, väkivalloin kadottamalla, kidutuksella, uhkauksilla, tai perusoikeuksia kieltäen, taantumus pyrkii murtamaan tai surmaamaan vallankumoukselliset ja lukitsemaan heidät pois vankiloihinsa.

Kaikkialla maailmassa näemme esimerkkejä tovereista panemassa likoon vapautensa ja terveytensä kamppaillakseen riistoa ja sortoa vastaan. Niin Norjassa kuin Ranskassakin näemme kuinka nuoria fasisminvastustajia jahdataan ja vainotaan johtuen heidän hellittämättömästä taistelusta fasismia vastaan. Yhdysvalloissa, nousevat vallankumoukselliset saavat päälleen ylettömän määrän syytteitä, sillä valtio toivoo voivansa lannistaa heitä etenemästä pidemmälle varmoin harppauksin. Meksikossa, vääriä ja poliittisesti motivoituneita syytteitä tehtaillaan kansan johtajien panemiseksi telkien taakse, kansan palvelulle elämänsä omistaneita aktivisteja, kuten Tri Ernesto Sernas García, katoaa jälkeä jättämättä yhtenä ja toisena hetkenä valtion tavanomaisessa väkivalloin kadottamisen käytännössä. Kuuluisassa 23:n oikeusjutussa Brasiliassa, valtio pyrkii tekaistuin syyttein tekemään esimerkin 23 nuoresta mielenosoittajasta, aktivistista, ja vallankumouksellisesta, jotka vastaavat syytettyinä koko kapinallisen ja taistelevan nuorison puolesta, joka taistelee Brasilian kansan päälle imperialismin
hyväksi sälytettyjä kärsimyksiä vastaan. Puolustaessamme taantumuksen hyökkäyksen kohteena olevia vallankumouksellisia tovereita, haluamme myöskin ilmaista inhomme kaikkia niitä kohtaan, jotka käyttävät “solidaarisuutta”, erityisesti 23:lle, levittääkseen sekaannusta kansainväliseen kommunistiseen liikkeeseen ja kansanliikkeeeseen peittääkseen oman antautumisensa. Vangittujen vallankumouksellisten verilöylyistä pahamaineinen Turkin hallitus, yhteistyössä Saksan valtion kanssa, menee niin pitkälle että jahtaa ja vainoaa demokraattisia ja vallankumouksellisia aktivisteja jopa ulkomailla, kuten kymmenen vallankumouksellisen vangitseminen vuonna 2015 jälleen kerran osoitti. Filippiineillä mätä vanha valtio käyttää sotatilalakia pidättääkseen ja tappaakseen demokraattisia aktivisteja ja lumad-alkuperäiskansan vallankumouksellisia johtajia. Intialaisen professori G. N. Saibaban tapaus on samanmerkityksinen niiden rikosten kanssa, joita taantumus suorittaa kaikkia demokraattisesta työstä tässä kansan vankilassa selleihin sulkemiaan kohtaan. Kommunistisia militantteja, kuten toveri Ajith, jahdataan ja, jos jätetään henkiin, lukitaan pois oikeuslaitoksen farssissa, missä yhden tuomion tullessa suoritetuksi lyödään vapautuville välittömästi uudet, jotta heitä estettäisiin koskaan jättämästä vankilaa kunnes heille väkipakolla kasatut sairaudet johtavat heidät kuolemaan raskaasti vartioidulla sairaalapedillä.

Ja vaikka valtio kaikella voimallaan yrittää murtaa näitä vallankumouksellisia ja tovereita ja hieroa kauppaa heidän kanssaan, he seisovat lujina vakaumuksensa puolesta eivätkä sorru sopimuksiin valtiolaitosten kanssa. Kaikkein loistavin esimerkki tästä sankarillisesta kannasta voidaan nähdä Callaon merivoimien tukikohdassa, missä puheenjohtaja Gonzalo, Perun kommunistisen puolueen johtaja, on nyt ollut yli 20 vuotta vangittuna, murtumattomana, ja sitävastoin jatkaen sinnikkäästi eristyksessä korkean turvallisuustason maanalaisen sellinsä muuttamista kaikkein loistavimmaksi taisteluhaudaksi.

Taistelu taantumuksen vankiloiden ulkopuolella ja sisäpuolella ei ole hyödytöntä, vaan tulee ilmaistuksi ja kajahtaa taistelujemme keskellä. Katsomme velvollisuudeksemme vaalia heidän uhrauksiaan, taistella heidän vapauttamiseksi ja heidän elämänsä puolustamiseksi puolustamalla, kansanomaistamalla, ja osallistumalla heidän oikeutettuihin taisteluihinsa, jotta heidät voitaisiin mahdollisimman pian toivottaa tervetulleiksi perheidensä, ystäviensä, ja toveriensa syleilyyn, liittyäkseen jälleen vallankumouksen rivistöihin ulkopuolella.

Marraskuu 2018


Allekirjoitukset:
Maolainen kommunistinen puolue, Ranska
Tjen Folket – Kommunistinen liitto, Norja
Punalippu-kollektiivi, Suomi
Komiteat (maolaisen) kommunistisen puolueen perustamiseksi, Itävalta
Komitea Punalippu – Saksan liittotasavalta
Perun kansanliike (Uudelleenorganisoiva komitea)
Turkin kommunistinen puolue / marxilais-leniniläinen