Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!


Päätöslauselma koskien marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen III kokousta Euroopassa
Marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen III kokous Euroopassa

Me, marxilais-leniniläis-maolaiset puolueet ja järjestöt, pidimme III kokouksemme, jatkaen I ja II kokouksen kehityskaarta, jotka tulivat eloon marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen V Latinalaisen Amerikan kokouksen aloitteesta. III kokouksen menestyksellinen päätös merkitsee yhden tarkastusleiman lisää teoreettisessa väittelyssä ja yhteistoiminnassa yhtymisen meneillään olevassa prosessissa. Marxismi-leninismi-maoismin, pääasiassa maoismin perustalla, ja tänä päivänä jatkuvassa taistelussamme ideologisen yhtenäisyyden puolesta, aina leppymättömässä sidoksessa taisteluun revisionismia vastaan, me tulemme lisäämään ponnistuksiamme palveluksena proletaariselle maailmanvallankumoukselle.

Näihin periaatteisiin pohjaten, yhtenäisyys osallistuneiden puolueiden ja järjestöjen kesken tuli syvennetyksi, ja me olemme omistautuneita taistelemaan sisällyttääksemme maanosan kaikki kanssamme yhtenäisyyttä tahtovat puolueet ja järjestöt. Lähetämme erityiset tervehdyksemme niille puolueille ja järjestöille muista maista, jotka olivat, vaikkakin kutsuttuina, kykenemättömiä osallistumaan erinäisten ongelmien vuoksi. Tervehdimme niiden lausunnoissa annettuja sitoumuksia, ja jatkamme taistelua sisällyttääksemme heidät samoin kuin muut kommunistiset voimat maanosan kaikista osista yhteisiin ponnituksiimme.

Lähetämme myöskin koko sydämistämme tervehdykset marxilais-leniniläis-maolaisille puolueille ja järjestöille proletaarisen maailmanvallankumouksen myrskykeskuksiin sorretuissa maissa ja erityisesti taistelujen eturintamassa oleville. Kansansodat Perussa, Intiassa, Turkissa, ja Filippiineillä ovat innoituksen majakka ja vahvistavat vallankumouksellista päättäväisyyttämme. Kantamme on selvä, ja kaikkien tulisi tietää että me käsitämme nämä kansansodat omina taisteluinamme ja siten me torjumme kerta kaikkiaan mitkä tahansa hyökkäykset niitä vastaan hyökkäyksinä itse vallankumouksellisen sitoumuksemme ydintä vastaan, ja me torjumme minkä tahansa aseellisen taistelun likvidoinnin ja minkä tahansa “rauhansopimuksen” antautumiskannan, tai muun yhteistoiminnan imperialismin, revisionismin, ja taantumuksen kanssa. Turkin kansansodan tapauksessa, johtuen eräistä viimeaikaisista synkistä tapahtumista, me katsomme tarpeelliseksi korostaa että kenen tahansa kommunistin, vallankumouksellisen, tai vaikka vain vallankumousmielisen puolueen, järjestön, liikkeen, tai yksilön perusperiaatteena on, että et voi missään olosuhteessa tehdä yhteistoimintaa vanhan valtion kanssa, oli se sitten imperialistisissa tai tilanherra-byrokraattikapitalistisissa maissa, jotta se voisi hyökätä kansanjoukkojen rivistöjen sisäisten voimien kimppuun. Niin tekeminen on rikos, ja siksi me tuomitsemme vahvasti ne, jotka ovat tuominneet turkkilaisia tovereitamme poliisille ja muille valtion viranomaisille, ja me vaadimme näiden syytteiden välitöntä perumista. Seisomme lujasti vallankumouksellisten voimien taistelun takana Turkissa.

Näemme erittäin selvästi, kuinka kommunistit maailmalla ovat etenemässä rohkeasti ja nopeasti, oli kyse sitten kansansotaa johtavista puolueista tai niistä, jotka vielä taistelevat puolueidensa rakentamiseksi tai jälleenrakentamiseksi kansansodan aloittamiseksi. Maoismi etenee yhä enemmän proletaarisen maailmanvallankumouksen uuden suuren aallon johtamisessa. On huutava tarve lisäsysäyksen antamiseksi ponnisteluille ja niiden kehittämiselle maailman kommunistien yhdistämiseksi. Tartumme lujasti tehtävään taistella Yhdistyneen kansainvälisen maolaisen konferenssin puolesta ja sitoudumme tekemään kaiken voitavamme edesauttaaksemme sen menestystä.

Yhdistykää maoismin alle!
Voitto kansansodille!
Eespäin taistelussa kommunististen puolueiden jälleenrakentamiseksi!
Eespäin Yhdistyneeseen kansainväliseen maolaiseen konferenssiin!

Marraskuu 2018


Allekirjoitukset:
Maolainen kommunistinen puolue, Ranska
Tjen Folket – Kommunistinen liitto, Norja
Punalippu-kollektiivi, Suomi
Komiteat (maolaisen) kommunistisen puolueen perustamiseksi, Itävalta
Komitea Punalippu – Saksan liittotasavalta
Perun kansanliike (Uudelleenorganisoiva komitea)
Turkin kommunistinen puolue / marxilais-leniniläinen