Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!


Päätöslauselma luokkasolidaarisuudesta kansansotien kanssa kautta maailman
Marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen III kokous Euroopassa

III kokouksen puolueet ja järjestöt lähettävät lämpimimmät kommunistiset tervehdyksensä niille kommunistisille puolueille maailmassa, jotka kussakin maassa käyvät kansansotaa uuden demokratian vallankumouksen puolesta ja proletaarisen maailmanvallankumouksen palveluksessa, sekä kaikille niiden johtamille taistelijoille ja kansanjoukoille. Kansansodissa Perussa, Intiassa, Turkissa, ja Filippiineillä, uskaltaen taistella ja maksaa uhrin kallisarvoisella verellään, toverit seisovat taistelun tuoksinassa lakaistaakseen imperialismin maan päältä. Heidän horjumaton päättäväisyytensä saavuttaa uuden demokratian vallankumous luokkataistelun periaatteella ja kehittyneimmällä muodolla, joka on kansansota, edistyä keskeytyksettä sosialistiseen vallankumoukseen marssiakseen sitten kohti kommunismia kulttuurivallankumouksien avulla, se on loistava majakka kansainväliselle proletariaatille ja maailman kansoille.

Keskellä marxismi-leninismi-maoismin pidemmälle menevää ruumiillistumista kansainvälisen proletariaatin keskuudessa ja uusien järjestöjen ja puolueiden nousua, jotka ilmentyvät osana proletaarisen maailmanvallankumouksen uutta suurta aaltoa, kansansotaa johtavat kommunistiset puolueet esittävät tärkeää etujoukkoroolia, erityisesti sorretuissa kansakunnissa jotka ovat proletaarisen maailmanvallankumouksen myrskykeskuksia. Voitto missä tahansa näistä kansansodista tulee kallistamaan vaa'an vielä enemmän vallankumouksen hyväksi, ja sillä tulee olemaan suuria jälkivaikutuksia vallankumouksen ja vastavallankumouksen väliseen voimasuhteeseen maailmanmitassa.

Jokainen toimi, jokainen askel kohti uutta valtaa, ja jokainen isku taantumusta vastaan sallii meidän iloita; jokainen kaatunut toveri kasvattaa päättäväisyyttämme työskennellä ja taistella kovemmin imperialismin kukistumisen nopeuttamiseksi. Euroopasta käsin, me vannomme kohottavamme ponnistuksiamme heidän tukemisekseen kaikin tarpeellisin tavoin kansansotien voitokkuuden puolesta ja kiihdytämme ponnistuksiamme kansansotien kehittämiseksi joka ikisessä maassa.


Eläköön kansansodat maailmassa!

Marraskuu 2018


Allekirjoitukset:
Maolainen kommunistinen puolue, Ranska
Tjen Folket – Kommunistinen liitto, Norja
Punalippu-kollektiivi, Suomi
Komiteat (maolaisen) kommunistisen puolueen perustamiseksi, Itävalta
Komitea Punalippu – Saksan liittotasavalta
Perun kansanliike (Uudelleenorganisoiva komitea)
Turkin kommunistinen puolue / marxilais-leniniläinen