Proletarer i alle lande, forén jer!

Resolution om klassesolidaritet med Folkekrigene i hele verden

III. Møde mellem Marxistisk-Leninistisk-Maoistiske Partier og Organisationer i Europa


Det III. Mødes Partier og Organisationer sender deres varmeste kommunistiske hilsener til de Kommunistiske Partier i verden, der fører Folkekrig for den Nydemokratiske Revolution i sine respektive lande og til tjeneste for den Proletariske Verdensrevolution, såvel som til alle kæmperne og masserne under lederes ledelse. I Folkekrigene i Peru, Indien, Tyrkiet og på Filippinerne, vovende at kæmpe og betalende prisen med deres dyrebare blod, står kammeraterne i kampens hede for at bortfeje imperialismen fra verdens ansigt. Deres uafværgelige beslutsomhed for at opnå, med princippet og klassekampens mest fremskredne form: Folkekrigen, den nydemokratiske revolution, at gå fremad uden afbrydelse til den socialistiske revolution, for således at marchere fremad til kommunismen gennem kulturrevolutioner, er et lysende fyrtårn for det internationale proletariat og verdens folkeslag.

Midt i yderligere legemliggørelse af marxismen-leninismen-maoismen blandt det internationale proletariat og fremkomsten af nye organisationer og partier, der legemliggøres som dele af den nye store bølge af den Proletariske Verdensrevolution, spiller de Kommunistiske Partier, der fører Folkekrigen, en vigtig fortropsrolle, især de i de undertrykte nationer, som er den Proletariske Verdensrevolutions stormcentre. En sejr i en hvilken som helst af disse Folkekrige vil vippe vægten endnu yderligere til gavn for revolutionen og vil have store indvirkninger på vægtforskellen mellem revolutionen og kontra-revolutionen på verdensplan.

Lad os fejre hver aktion, hvert skridt fremad til den Nye Magt og hvert slag mod reaktionen; hver faldne kammerat fylder os med endnu mere beslutsomhed for at arbejde og kæmpe hårdere for at fæstne imperialismens undergang. Fra Europa sværger vi at højne vore anstrengelser for at understøtte dem på en hvilken som helst nødvendig måde, så Folkekrigene kan sejre, og at genfordoble vore anstrengelser for at muliggøre udviklingen af Folkekrige i hvert evig eneste land.

Leve Folkekrigene i verden!

November 2018


Underskrifter:
Frankrigs Maoistiske Kommunistiske Parti
Tjen Folket - Kommunistisk Forbund, Norge
Røde Fane Kollektiv, Finland
Komiteer for Grundlæggelsen af det (Maoistiske) Kommunistiske Parti, Østrig
Komite Røde Fane - BRD
Tyrkiets Kommunistiske Parti/marxister-leninister
Perus Folkebevægelses (Omorganiseringskomité)