Proletarer i alle lande, forén jer!

Resolution vedtaget på det III. Møde mellem Marxistisk-Leninistisk-Maoistiske Partier og Organisationer i Europa

III. Møde mellem Marxistisk-Leninistisk-Maoistiske Partier og Organisationer i Europa


Vi, marxistisk-leninistisk-maoistiske Partier og Organisationer, afholdte vort III. Møde, fortsættende ad det I. og II. Mødes vej, bragt til live gennem initiativet af det V. Møde mellem Marxistisk-Leninistisk-Maoistiske Partier og Organisationer i Latinamerika. Den succesfulde afslutning af det III. Møde kendemærker endnu en milepæl i den vedvarende proces med at forene sig i teoretisk debat og fælles handling. På basis af marxismen-leninismen-maoismen, hovedsageligt maoismen, og i vor vedvarende kamp for ideologisk enhed i dag, altid uløseligt forbundet til kampen imod revisionismen, vil vi forøge vore anstrengelser til tjeneste for den Proletariske Verdensrevolution.

Baseret på disse principper blev enheden mellem de deltagende Partier og Organisationer fordybet og vi hengiver os til kampen for at inkludere alle kontinentets Partier og Organisationer, der er villige til at forene sig med os, på dem. Vi sender vore særlige hilsener til de Partier og Organisationer fra andre lande, som, selvom de blev inviteret, ikke var i stand til at deltage på grund af særlige problemer. Vi hilser beslutsomheden i deres udtalelser og vi fortsætter med at kæmpe for at inkludere dem, såvel som andre kommunistiske kræfter fra alle kontinentets dele, i vore fælles anstrengelser.

Vi sender også vore helhjertede hilsener til de marxistisk-leninistisk-maoistiske Partier og Organisationer i den Proletariske Verdensrevolutions stormcentrer i de undertrykte lande, og især de, der går forrest i kampene. Folkekrigene i Peru, Indien, Tyrkiet og på Filippinerne er et inspirationens fyrtårn, der styrker vor revolutionære beslutsomhed. Vort standpunkt er tydeligt og enhver bør vide, at vi forstår disse Folkekrige som vore egne kampe og derfor helt og aldeles afviser ethvert angreb imod dem som et angreb imod selve vor revolutionære beslutsomheds kerne, og vi afviser enhver likvidering af væbnet kamp og ethvert kapitulationistisk standpunkt med »Fredsforhandlinger« eller andet samarbejde med imperialismen, revisionismen og reaktionen. I tilfældet af Folkekrigen i Tyrkiet, på grund af nogle ondskabsfulde begivenheder, der fandt sted for nylig, betragter vi det som nødvendigt at fremhæve, at det er et grundprincip for ethvert kommunistisk, revolutionært eller endda revolutionæristisk Parti, Organisation, Bevægelse eller individ, at man under ingen omstændigheder kan samarbejde med den gamle stat, om det så er i imperialistiske eller i godsejer-bureaukratkapitalistiske lande, for at angribe styrker blandt folkemassernes rækker. At gøre sådan er en forbrydelse, og derfor fordømmer vi på det stærkeste de, der har fordømt vore tyrkiske kammerater til Politiet og andre af statens embedsmænd, og vi forlanger en øjeblikkelig tilbagetrækning af disse anklager. Vi står fast for de revolutionære styrkers kamp i Tyrkiet.

Vi ser meget tydeligt, hvordan kommunisterne i verden går frem dristigt og hurtigt, om det så er Partierne, der leder Folkekrige, eller de, der kæmper for at konstituere eller rekonstituere sine Partier for at indlede Folkekrig. Maoismen går mere og mere frem i at lede den nye store bølge af den Proletariske Verdensrevolution. Det er en skrigende nødvendighed at yderligere igangsætte og videreudvikle de vedvarende anstrengelser for at forene verdens kommunister. Vi påtager fast opgaven at kæmpe for den Forenede Internationale Maoistiske Konference og hengiver os til at gøre alt, der er i vor magt, for at bidrage til dens succes.

Forén jer under maoismen!
Sejr til Folkekrigene!
Fremad i kampen for rekonstitueringen af de Kommunistiske Partier!
Fremad til den Forenede Internationale Maoistiske Konference!

November 2018


Underskrifter:
Frankrigs Maoistiske Kommunistiske Parti
Tjen Folket - Kommunistisk Forbund, Norge
Røde Fane Kollektiv, Finland
Komiteer for Grundlæggelsen af det (Maoistiske) Kommunistiske Parti, Østrig
Komite Røde Fane - BRD
Tyrkiets Kommunistiske Parti/marxister-leninister
Perus Folkebevægelses (Omorganiseringskomité)