Wir dokumentieren eine uns zugeschickte schwedische Übersetzung der Erklärung vom I. Treffen der europäischen marxistisch-leninistisch-maoistischen Parteien und Organisationen, die bereits auf auch auf EnglischSpanischFranzösisch und Italienisch vorhanden ist:

Proletärer i alla länder, förena er!

Uttalande av det Första Mötet av Europeiska marxist-leninist-maoistiska Partier och Organisationer 

"Det finns en, och endast en, sort av riktig internationalism, och det är - arbetande helhjärtat - för utvecklingen av den revolutionära rörelsen och den revolutionära kampen i ens egna land, och stödja (genom propaganda, sympati, och materiellt stöd) denna kamp, detta, och endast denna linje i varje land, utan undantag." - Lenin


Vi, marxist-leninist-maoistiska partier och organisationer har hållit det Första Mötet av Europeiska marxist-leninist-maoistiska Partier och Organisationer och framgånsrikt kommit fram till vårt mål av att stärka våra band och delad koordination och assistans, frambringande och ge impuls till kampen för kommunisternas enhet på den här kontinenten, som del av den Internationella Kommunistiska Rörelsen. Vi ser detta möte som början av en process av debatt och teoretisk och praktisk enad kamp, på basen av marxismen-leninismen-maoismen, huvudsakligen maoismen, och den oförsonliga kampen mot revisionism, för att bättre och mer tjäna den proletära världsrevolutionen. Kamrater från andra länder som också var inbjudna, men var oförmögna att delta på grund av särskilda problem, skickade hälsningar till mötet och vi kommer fortsätta att kämpa för att inkludera dom så väl som andra kommunistiska krafter, från alla delar av kontinenten, i våra enade insatser.

Vi har studerat och disskuterat Dokumenten från det Femte Mötet av marxist-leninist-maoistiska Partier och Organisationer av Latin Amerika: Vi ser dessa dokument som viktiga bidrag till utvecklingen av två linjerskamp i den Internationella Kommunistiska Rörelsen och hälsar det exemplariska verket av kamraterna. Vi har behovet att djupare studera och debattera alla ärenden hanterade i dokumenten, men vi är säkra att de kommer förse ett grundval för en givande diskussion mellan de broderliga partierna och organisationer; vi understryker särskilt vikten av erkännandet av univerisaliteten av folkkrig som den högsta militära strategin av det internationella proletariatet tillämpbart i alla länder utan undantag. Vi hälsar iniativet av de Latin Amerikanska kamraterna att ge en stark impuls till kampen för en Internationell Enad Maoistisk Konferens och ser fram emot att arbeta med kamraterna i kampen för att återförena den Internationella Kommunistiska Rörelsen.

Vi skickar våra varmaste hälsningar till de Kommunistiska Partier som leder folkkrig i Peru, Filippinerna, Turkiet och Indien, såväl som kombattanterna och massorna de leder, som kämpar med hårdnackad vilja för att bringa den demokratiska revolutionen till seger och när väl detta är uppnått, fortsätta oavbrutet med den socialistiska revolutionen och med kulturrevolutioner fortsätta marschen mot kommunismen - allt med folkkrig. Dessa partier står på frontlinjen av den nya stora vågen av den proletära världsrevolutionen och vi svär att förstärka vårt internationalistiska arbete av klasssolidaritet och att inte avvara någon ansträgning att hjälpa dom på något sätt vi kan till att ta folkkrigen till seger.

Vi skickar våra varmaste hälsningar till alla marxist-leninist-maoistiska partier och organisationer i länderna förtryckta av imperialismen; länderna av tredje världen som utgör basen för den proletära världsrevolutionen, och vi svär att stödja dom i deras kamp att inleda folkkrig, rekonstituera deras Kommunistiska Partier som militariserade partier, för alla medel och i huvudsak att upphöja revolutionär defeatism mot de imperialistiska staterna i vilka vi är aktiva, höja parollen "Död åt angriparna!" som del av att förstå det faktum att varje slag mot imperialisten given av de förtryckta folken är en direkt understöd till utvecklingen av den revolutionära rörelsen i de imperialistiska länderna. Vi kallar särskilt på de Kommunistiska Partierna i de förtryckta nationerna att ta upp uppgiften ge deras hjälp, enligt deras förmåga, till utvecklingen av processen av att rekonstituera de Kommunistiska Partierna vart än de är aktiva.

Vi skickar våra varmaste hälsningar till de marxist-leninistisk-maoistiska partier och organisationer i de imperialistiska länderna som, precis som vi, kämpar för att rekonstituera de Kommunistiska Partierna som militariserade partier för att kunna inleda och leda folkkrig, Vi kallar särskilt till kamraterna att kämpa skoningslöst mot varje uttryck för imperialistisk chauvinism, och att förkasta legalism och ekonomism.

Vi manifesterar vårt högtidliga uppdrag att försvara liven och rättigheterna av de revolutionära krigs- och politiska fångarna i världen. Vi kallar speciell uppmärksamhet till behovet att försvara ordförande Gonzalos liv - som definerade maoismen som den tredje, nya och högsta etappen av marxismen, och etablerade att vara marxist idag är att vara marxist-leninist-maoist och att bekämpa de lömska attacker mot honom av imperialismen, reaktionen och revisionismen. Vi uttrycker också vårt löfte att kämpa för att försvara de fängslade kommunisterna och revolutionärerna i Indien, så som kamraterna Ajith, Gandhy och Saibaba. 

Vi återförsäkrar oss fast i vårt beslut att stärka våra band och koordination på alla nivåer och att i denna kontext utveckla gemensamma aktiviteter som del av protesterna mot G20-mötet, som kommer hållas i juli detta år i Tyskland och att fira årsdagen av den Stora Socialistiska Oktoberrevolutionen den kommande november.

Förena er under maoismen!
Bekämpa imperialismen, reaktionen och revisionismen, obevekligt och oskiljaktigt!
Folkkrig till kommunismen!

Kommittén för Uppbygget av Galiciens Kommunistiska Parti (maoisterna), Galicien
Kommitteérna för Grundandet av (maoistiska) Kommunist Partiet, Österrike
Kommitté Röda Fanan (Förbundsrepubliken Tyskland)
Maoistiska Kommunistiska Partiet, Frankrike

Mars 2017