Wir publizieren hier die gemeinsame Erklärung vom von der PGI/MLM organisierten Symposium am 11. und 12. November in Nürnberg, das die Maoisten aus Berlin zusammen mit griechischen und türkischen Jugendorganisationen unterzeichnet haben. Wir publizieren die deutsche Übersetzung sobald wir sie erhalten. Die englische Übersetzung findet sich hier:

 

100. YILINDA ŞAN VE ŞEREF OLSUN EKİM DEVRİMİ’NE VE ONUN ÖNDERLERİNE!
YAŞASIN PROLETERYA ENTERNASYONALİZMİ!

Ekim devrimi, proleteryanın kesin ve ileriye doğru atılmış en kararlı, en cüretli ve iktidar bilinciyle donanmış en ileri hamlesidir. Ekim Devrimi, 100 yıl önce işçi sınıfı önderliğinde ezen sınıflara karşı zafer kazanılabileceğinin teminatı olmuştur.

Ekim devrimi, emperyalist-kapitalist sistemin barbar ve vahşi pazar mücadelesinin savaşa dönüşen koşulları içinde ezilenlerin mücadelesinin yarattığı parlak bir devrimdir. Bu büyük devrim tarih sahnesine artık proletaryanın siyasal iktidar bilinciyle donanmış olarak çıktığının ilan edilmesidir. Emperyalist mali sermayenin kuşatması ve acımasız savaş politikasına karşı, proletarya kendi politikası ve kurtuluş programıyla bu gidişata devrimci bir müdahale de bulunmuştur.

Ekim Devrimi sonrası proletarya ve onun önderliğinde diğer devrimci sınıflar büyük bir fedakarlıkla, çaba ve azimle sosyalizmi inşa etmiştir. Lenin ve Stalin yoldaşların önderliğinde Komünist Parti, sosyalizmin ilk deneyimine büyük bir başarıyla kumanda etmiştir. Ancak partideki revizyonist görüş, Stalin yoldaşın ölümünden bir süre sonra sosyalizmin başarılarına saldırmaya başladı ve SBKP 20. Kongresi’ne hakim oldu. Yeni burjuva sınıf, iktidarı işçi sınıfının elinden almış, oluşumunu daha da ileri götürmüş ve sosyalizmin başarılarını yok etmeye başlamıştır. Çok uzun sürmeden Komünist Parti’de iktidarı ele geçiren revizyonist burjuvalar artık kapitalist geri dönüş sürecini örgütlemiş ve tamamlamıştır. 1991’de ise “sosyalizmin artık yenildiği ve geçerliliğini yitirdiği” yaygarasıyla bunu daha üst aşamaya taşmıştır. “Sosyalizm” adı altında tüm bürokratik kapitalist devletler, görünürde kullandıkları bu bayrağı indirmiştir.

Sosyalizmde geri dönüşler süreci proleterya için bir politik yenilgidir. Bu politik yenilgi emperyalist-kapitalist sistemin ideolojik-politik saldırıları eşliğinde sınıf mücadelesinin sonlandığı yaygarasıyla ilan edilmiştir. Bu durum sınıf mücadelesinde büyük bir düşmeye ve yenilgi ruh halinin oluşmasına neden olmuştur. Bu süreç halen etkisini sürdürmektedir.

Ekim Devrimi bu yenilgiye rağmen proletaryanın tarihsel rolünün, toplumsal gelişimde devrimin önem ve anlamının altının çizildiği tarihsel önemini 100 yıl sonrada korumaktadır.

Ekim Devrimi, proletaryanın örgütlü öncü kurmayı yani Komünist Parti olmaksızın kurtuluşunu sağlayamayacağını göstermiştir.
Ekim Devrimi, proletarya diktatörlüğünün sosyalizmi inşa etmede olmazsa olmaz olduğunu göstermiştir.

Ekim devrimi, “emperyalizm ve proleter devrimler çağının” açılmasına, bu tarihsel kesitte bu çağın yarattığı çelişkilerin özelliklerine işaret eden bir özelliğe sahiptir. Yenilgiye rağmen bizler hala bu çağın devam ettiğini, temel özelliklerini koruduğunu düşünüyoruz.

Sosyalizmden geriye dönüşler bir gerçektir. Bu gerçek sosyalist sistemde sınıf mücadelesinin yürüdüğü gerçeğine dayanmaktadır. Bu gerçeği Mao Zedung yoldaş tam ve bilimsel şekilde tespit edebilmiştir. Bu anlamda geri dönüşlere karşı Büyük Proleter Kültür Devrimini örgütlemiştir. Mao Zedung’un bu katkısını sosyalizmde geri dönüşlere karşı proletaryanın silahı olarak benimsiyoruz. Bunu büyük ve eşsiz bir katkı olarak görüyoruz. Sosyalizmde geri dönüşleri anlamanın buradan geçtiği fikrindeyiz.

Ekim Devrimi çok büyük bir zaferdir. Hiçbir yenilgi, Ekim Devrimi’nin bu önemini ortadan kaldırmaz. Bizler bu yenilgiden daha güçlü dersler çıkarmada ve yeni Ekimleri bu bilinçle örgütlemede kararlıyız. Komünist Parti’nin önder ve öncü rolünü savunacağız. Proletarya diktatörlüğünü savunacağız. Hala proleter devrimler çağında olduğumuzu savunacağız. Sosyalizmde sınıf mücadelesinin sürdüğünü daha güçlü kavrayacağız. Yenilgimizin daha büyük yeni zaferlerle taçlanması için, daha büyük devrimler ve daha güçlü sosyalist sistemler için savaşımımızı sürdüreceğiz. Emperyalist-kapitalist sistemin, burjuva sınıfın ortadan kaldırılması için yeni Ekimler yaratma mücadelesinden taviz vermeyeceğiz.

YAŞASIN MARKS, ENGELS, LENİN, STALİN ve MAO ZEDUNG’UN IŞIKLI YOLU!
YAŞASIN PROLETERYA ENTERNASYONALİZMİ!
100. YILINDA ŞAN VE ŞEREF OLSUN EKİM DEVRİMİ’NE VE ONUN ÖNDERLERİNE!

YKP(m-l) –  Yunanistan Komünist Partisi (Marksist-Leninist) Gençliği
PGİ/MLM (Partizan Gençlik İnisiyatifi/Marksist – Leninist – Maoist)
Yeni Demokrat Gençlik (YDG)
Enternasyonalist Berlin Kolektifi (Internationalistisches Kollektiv Berlin)